om naar uit te kijken…


VREDESWAKE LANGEMARK

“VREDESWERK met SPIRIT”

met DE COLORES

Zondag 29 mei 2016 om 15.00uur

in de Sint-Pauluskerk

Markt 36    8920 Langemark

Sing-in vanaf 14.30 u

einde voorzien om 16.30u

de toegang is gratis

na de wake is er gelegenheid tot

ONTMOETING in OC Den Tap

0474/689.460

 

 

 

 

klaproos

Naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog worden in Langemark-Poelkapelle, midden in de frontstreek, van 2014 tot 2018 twaalf vredeswakes georganiseerd. Jong en oud, uit alle windstreken, van alle gezindten, worden uitgenodigd om telkens op zondagnamiddag te verzamelen in de kerk van Langemark. Twaalf thema’s, die van wezenlijk belang zijn voor vrede, staan op de agenda: van armoedebestrijding over het vluchtelingenvraagstuk tot de kracht van vrouwen. Informatie, bezinning en engagement zijn de drie essentiële bouwstenen van elke wake; luisteren, zingen en zelf een concrete stap zetten drie opdrachten voor de deelnemers. Vredeswakes Langemark 2014-18 wil zo een krachtig signaal van vastberaden vredeswil de wereld insturen. Belangrijke getuigen en gasten uit binnen- en buitenland komen dat signaal versterken. 25 meters en peters hebben hun naam en faam aan het project verbonden. Zij worden aangevoerd door Nobelprijswinnaar en internationaal vredesicoon Desmond Tutu.

 

Vredeswerk met spirit

Religie komt vandaag vaak in een negatief daglicht te staan als bron van oorlog en geweld. Nochtans vinden miljoenen mensen net in religie en spiritualiteit de kracht om te werken aan vrede en om dat soms lastige vredeswerk ook vol te houden. Dat zal de zesde vredeswake in Langemark op zondag 29 mei 2016 in de verf zetten.

De pijnlijke actualiteit doet veel mensen verbanden zoeken tussen religie en geweld. De vraag rijst of  de wereld niet beter af zou zijn zonder religie. Volgens de gerenommeerde Britse religie-experte Karen Armstrong moeten oorlog en geweld politiek verklaard worden.  Religie wordt schaamteloos misbruikt om geweld te legitimeren. “Terrorisme heeft niets te maken met Mohammed, zoals de kruistochten niets te maken hadden met Jezus,” is haar stelling.

De kern van alle religieuze, ethische en spirituele tradities is mededogen. Van Jezus tot Boeddha, Mohammed tot Confucius: alle grote religieuze en spirituele leiders stellen hetzelfde principe – de zogenaamde ‘gulden regel’ – centraal: behandel de ander zoals je zelf wil behandeld worden, eer en respecteer de onschendbare heiligheid van ieder mens. Het is dan ook niet voor niets dat tot vandaag miljoenen mensen zich wereldwijd door hun geloof geïnspireerd weten om te timmeren aan de weg naar vrede.

Die inspiratie zal tijdens de vredeswake doorklinken in verschillende getuigenissen.Nadia Fadil is moslima en een geëngageerd onderzoekster aan de KU Leuven. Marijke Deconinck vindt kracht in het evangelie om kwetsbare mensen nabij te zijn. Laurien Ntezimana ontwikkelde op basis van de Bijbel en het taoïsme een ‘methode van de goede kracht’ om in Rwanda te werken aan vrede en verzoening. Ook vanuit de boeddhistische traditie zal een bezielde stem te horen zijn.

Een sterke oproep om – tegen de regerende angstcultuur in – een samenleving op te bouwen gebaseerd op liefde, komt van Bleri Lleshi. Hij is politiek filosoof en mensenrechtenactivist en noemt zichzelf multireligieus. Zijn boek en pleidooi voor ‘Liefde in tijden van angst’ kennen een opvallend succes.

Op de affiche van de vredeswake staat ook het koor De Colores – koor van de zachte sector – uit Torhout. Onder de bezielde leiding van Filip Bisschop verwierf de groep een ijzersterke reputatie. Voor de gelegenheid zal ook sopraan Inge Zutterman aantreden.

Wakker voor Vrede stuurt voor deze bijzondere vredeswake een persoonlijke uitnodiging naar verschillende religieuze en spirituele gemeenschappen om aanwezig te zijn en mee de boodschap te versterken dat niet geweld, maar mededogen het kloppend hart is van elke religieuze traditie.

Praktisch

De vredeswake ‘Gezocht: m/v voor VREDESWERK met SPIRIT’ vindt plaats op zondag 29 mei 2016 om 15 u. in de Sint-Pauluskerk in Langemark (sing-in vanaf 14.30 u.; einde voorzien om 16.30 u.). De toegang is gratis. Na de wake is er gelegenheid tot ontmoeting in OC Den Tap, Klerkenstraat 37.

’s Morgens biedt Wakker voor Vrede opnieuw een mooi keuzeprogramma aan: twee gasten die ook tijdens de vredeswake getuigen, komen uitgebreid op verhaal. In de Vrije Basisschool, Zonnebekestraat 27, is IEDEREEN WELKOM voor: 1. getuigenis en gesprek over islam en geweldloosheid door Nadia Fadil; of 2. getuigenis en gesprek over ‘Liefde in tijden van angst’ door Bleri Lleshi. Onthaal met koffie vanaf 10 u., start om 10.30 u. Voor het ochtendprogramma is het aangewezen om in te schrijven via info@vredeswakeslangemark.be  of op 0474/689.460. Wie dat wenst, kan aansluitend picknicken: er is gratis soep, koffie en thee.

Meer informatie is te vinden op www.vredeswakes.be. Wie dat wenst, kan daar ook intekenen op de nieuwsbrief. Contact: info@vredeswakeslangemark.be, 0474/689.460.

 

 maak het mee met DE COLORES