ZINGEN...

ZINGEN....

TEKST VRIJ NAAR HUUB OOSTERHUIS

Zingen wat je bent, je stem, je stad, je vragen, je vrouw en je vriend

Zingen wat je bent, je verleden, je nietige toekomst, hier en nu

Jezelf - elkaar vertrouwder maken, opnieuw op toon komen en onvervalste woorden terugvinden.

Oefenen in wachten, neuriën, luisteren, zwijgen

Oefenen in fantasie - ontroering - extase

Al doende groter worden dan je bent

ZINGEN MET VELEN

Je gène en cynisme afleggen, een beetje bloot worden, en je niet schamen voor elkaar. Alle stemmen goed genoeg, geen mens te min om mee te doen

Aanstekelijk zingen - ontvonken aan elkaar - zien en beleven

Meerstemmig zingen, het feest der harmonie

ZINGEN, wankel evenwicht van spreken en zwijgen