unnamed (6)
concert -ADEM- affiche (12)

AFSCHEID VAN FILIP BISSCHOP

Het laatste concert ADEM was voor FILIP BISSCHOP het afscheid van De colores als dirigent.  Filip was naast stichter-dirigent evenzeer de ziel, de grote inspirator, het veelzijdige artistieke talent, de zeldzaam geworden gratuite kracht en de onmisbare pr-man van ons koor.

Hij slaagde er meesterlijk in een repertoire samen te stellen dat vrij uniek is voor ons taalgebied en dat een specifiek publiek aanspreekt.  Met dit repertoire wou Filip met het koor een boodschap brengen : zingen over het visioen van een nieuwe wereld, waar aandacht is voor élke mens

Die visie en boodschap, die we als koor ruim 40 jaar mochten brengen geeft ons een enorm dankbaar gevoel : dankbaar tegenover elkaar, DANKBAAR tegenover FILIP BISSCHOP.

WELKOM AAN GEERTRUI VERDONCK

KLIK op de stoeltjes om ons te ZIEN en te BELEVEN

DE COLORES kiest voor geëngageerde liederen :

over stilte en schoonheid, over weerbaarheid en tegenstroom, over verzet en verzoening, over verdriet, veerkracht  en over vervulling, over vredevol  samenleven...

De Colores brengt mensen bijeen die graag samen musiceren. Bijna allen zijn/waren we professioneel betrokken bij de opvoeding, de begeleiding of verzorging van mensen. Dit kadert dus in een mens- en maatschappijbeeld waar aandacht is voor élke mens met zijn gaven, beperktheden en noden. Het vertaalt zich in het enthousiasme waarmee geëngageerde religieuze en profane koorwerkjes vertolkt worden. Liederen van bij ons, maar ook uit andere culturen.

De Colores zingt over de schoonheid als weerspiegeling van het fonkelnieuwe licht, over het water dat stenen zal breken, over de einden der aarde waar liefde zal zijn, over een eeuwigheid vrede, over de moed om door te gaan, over de dromen die met mensen meegaan, over het uitkijken van mensen naar de kleuren van een nieuwe lente.
De religieuze bewogenheid vertaalt zich in het vol-zingen van het visioen: het uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar het goed is om te leven en te werken. Dit visioen is een bron van leven. Het ontketent de hoop en het wekt in mensen de wil om te overleven.
Vanuit hun dagelijkse confrontatie met de noden, het verdriet en de vreugden van de mensen voor wie zij werken en met wie ze zich verbonden weten,
willen de koorleden op een authentieke wijze dit visioen aanblazen.

DE COLORES Toen en nu en later

28-29 maart 2020 zou een feest worden voor het koor De Colores: het ‘Adem-concert’ was gepland als afscheidsconcert voor dirigent Filip Bisschop. 40 jaar was hij de bezieler van ons koor. Tijd om het dirigeerstokje door te geven, vond hij. Ook de pioniers van toen keken uit naar opvolging. In de aanloop naar het concert werd Geertrui Verdonck uit Brugge aangezocht en bereid gevonden om onze nieuwe dirigent te worden, met Inge Zutterman in steun als stemcoach. Intussen werd een nieuwe bestuursploeg gevormd die graag het koor verder op sleeptouw zou nemen om op diezelfde adem, met weliswaar enkele nieuwe accenten, verder te zingen.
In oktober 2022 , bijna twee jaar later,  werd uiteindelijk het concert ADEM uitgevoerd.

HUUB OOSTERHUIS

inspirator voor onze liedkeuze

'Zingen tegen, tegen deze wereld, is roepen om een nieuwe aarde. Dat is de roeping van een kerkelijke gemeente, een Ekklesia. Als wij haar niet meer zingen, zal zij niet komen. Als wij haar niet meer indenken - als wij die geestelijke oefening in verbeeldingskracht en hoop niet meer volbrengen, zal zij niet komen. Zolang wij zingen is zij komende.'

citaat uit de toespraak van Huub Oosterhuis op 23 april 2017 in de Rode hoed -AMSTERDAM