MEERSTEMMIGHEID UIT DE ZACHTE SECTOR

unnamed (6)
concert -ADEM- affiche (12)

KLIK op de stoeltjes om ons te ZIEN en te BELEVEN

DE COLORES kiest voor geëngageerde liederen :

over stilte en schoonheid, over weerbaarheid en tegenstroom, over verzet en verzoening, over verdriet, veerkracht  en over vervulling, over vredevol  samenleven...

De Colores brengt mensen bijeen die graag samen musiceren. Bijna allen zijn/waren we professioneel betrokken bij de opvoeding, de begeleiding of verzorging van mensen. Dit kadert dus in een mens- en maatschappijbeeld waar aandacht is voor élke mens met zijn gaven, beperktheden en noden. Het vertaalt zich in het enthousiasme waarmee geëngageerde religieuze en profane koorwerkjes vertolkt worden. Liederen van bij ons, maar ook uit andere culturen.

De Colores zingt over de schoonheid als weerspiegeling van het fonkelnieuwe licht, over het water dat stenen zal breken, over de einden der aarde waar liefde zal zijn, over een eeuwigheid vrede, over de moed om door te gaan, over de dromen die met mensen meegaan, over het uitkijken van mensen naar de kleuren van een nieuwe lente.
De religieuze bewogenheid vertaalt zich in het vol-zingen van het visioen: het uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar het goed is om te leven en te werken. Dit visioen is een bron van leven. Het ontketent de hoop en het wekt in mensen de wil om te overleven.
Vanuit hun dagelijkse confrontatie met de noden, het verdriet en de vreugden van de mensen voor wie zij werken en met wie ze zich verbonden weten,
willen de koorleden op een authentieke wijze dit visioen aanblazen.

Maar  De Colores  zou De Colores niet zijn zonder  Martijn Devos  als vaste pianist... en  Filip Bisschop als bezielende dirigent en inspirator.
Martijn is onze muzikale duizendpoot, die op een virtuoze manier de zangers begeleidt. Elk lied draagt hij meesterlijk aan en brengt op die manier het koor in de gepaste gestemdheid en in de verschillende sferen van de koormuziek. 
Filip is naast dirigent evenzeer de ziel, de grote inspirator, het veelzijdige artistieke talent, de zeldzaam geworden gratuite kracht en de onmisbare pr-man van ons koor. Hij slaagt er meesterlijk in een repertoire samen te stellen dat vrij uniek is voor ons taalgebied en dat een specifiek publiek aanspreekt. 

HUUB OOSTERHUIS

inspirator voor onze liedkeuze

'Zingen tegen, tegen deze wereld, is roepen om een nieuwe aarde. Dat is de roeping van een kerkelijke gemeente, een Ekklesia. Als wij haar niet meer zingen, zal zij niet komen. Als wij haar niet meer indenken - als wij die geestelijke oefening in verbeeldingskracht en hoop niet meer volbrengen, zal zij niet komen. Zolang wij zingen is zij komende.'

citaat uit de toespraak van Huub Oosterhuis op 23 april 2017 in de Rode hoed -AMSTERDAM